این نیز بگذرد....

غدیر مبارک
نویسنده : مرضیه - ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱۳
 

دستی به هوا رفت و به تایید همان دست

 

                                            دست همه قوم صمیمانه به هم خورد 

            

*لبیک علی*قطره باران به زمین ریخت

 

                                          *لبیک علی*نور و تن دانه به هم خورد


 
 
کوروش
نویسنده : مرضیه - ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٢
 

در جهان فرمان کوروش اولین منشور بود

              سر به تعظیمش سراسر بابل و آشور بود

سینه اسپارت را تا قلب یونان چاک کرد

            پشت بخت النصر را سائیده و بر خاک کرد

ما از اسلاف آن خونیم واز آن ریشه ایم

            پاسدار نام پاک پارس تا همّیشه ایم


 
 
به این میگن عشق...
نویسنده : مرضیه - ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٩
 


 
 
 
نویسنده : مرضیه - ساعت ۱:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٩
 


 
 
چی بگم والا...
نویسنده : مرضیه - ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٩