این نیز بگذرد....

مطلب دزدی
نویسنده : مرضیه - ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۸
 

وقتی شیرا پاکتی اند......

                                      وقتی پلنگ ها صورتی اند.......

                                                                             

حقیقتیست کهتعجب

ناراحتعشقا ساعتی اندوقت تمام