غدیر مبارک

دستی به هوا رفت و به تایید همان دست

 

                                            دست همه قوم صمیمانه به هم خورد 

            

*لبیک علی*قطره باران به زمین ریخت

 

                                          *لبیک علی*نور و تن دانه به هم خورد

/ 2 نظر / 38 بازدید
zaara

از عشق مکن شکوه که جای گله ای نیست بگذار بسوزد دل من مسئله ای نیست من سوخته ام در تب ، آنقدر که امروز بین من و خورشید دگر فاصله ای نیست غمدیده ترین عابر این خاک منم من جز بارش خون چشم مرا مشغله ای نیست در خانه ام آواز سکوت است ، خدایا مانند کویری که در آن قافله ای نیست می خواستم از درد بگوییم ولی افسوس در دسترس هیچکسی حوصله ای نیست شرمنده ام از روی شما بد غزلی شد هرچند از این ذهن پریشان گله ای نیست

هاشم

یک نکته از من داشته باش! تنها برای حاجات دنیوی می توان سراغ پیامبران وائمه رفت ولی اگر حاجت اخروی مثل بخشایش گناهان داری فقط برو پیش خدا چون از غیر خدا کاری ساخته نیست ائمه وپیامبران در عالم برزخ هستند وبه ما نزدیکند ولیکن هنوز هیچکس به عالم قیامت پانگذاشته وشفاعت هم در دستان خدا و به اذن خداست وشیرازه دعای توسل از هم گسسته