مطلب دزدی

وقتی شیرا پاکتی اند......

                                      وقتی پلنگ ها صورتی اند.......

                                                                             

حقیقتیست کهتعجب

ناراحتعشقا ساعتی اندوقت تمام

                                   

/ 1 نظر / 20 بازدید
پریوش

واقعا همینطوره اصلا مثل بمب ساعتیند که تویه کادویی واست جاسازی شده یه هویی می ترکه روسرت خراب می شه